Oct 15, 2010

އަންހެން ދަރިފުޅު ނުގަބޫލުގައި ކާވެނި ކުރުވުމާ ދެކޮޅު ހެދުމުން ދަރިފުޅުގެ މަންމަ މަރާލައިފި

އިޓަލީގައި ދިރި އުޅެމުންދާ އިސްލާމީ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ބޭގަމް ޝުނޭޒް އޭނާގެ 20 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ނޯޝީން ބަޓްގެ ނުރުހުމުގައި ކާވެނި ކުރުވަން އުޅޭތީ އެކަމާ ދެކޮޅުހެދުމުން  އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަހުމަދު ޚާން ބަޓް )53( އޭނާގެ އަންހެނުން ވައްޓާލައި ގަލަކުން ތަޅައި ހެދުމުގެ ސަބަބުން  އޭނާ މަރުވެއްޖެއެވެ. އަދި އޭނާ އަންހެން ދަރިފުޅު ގައިގައި އެކުއްޖާގެ 19 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކޮއްކޮ ތަޅާ  އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން  އެކުއްޖާގެ  އަތް ބިންދައިގެން ގޮސްގެން  ނޯޝީން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

އަހުމަދު ޚާން  އިޓަލީގައި މިސްކިތެއް ބިނާ ކޮށްގެން އުޅޭތާ 10އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.

2 comments:

  1. މީކީ އާ ކަމެއް ނޫން ދޯ.... ތި ދީނުގެ ފެށުންވެސް ވަނީ ހަމަ ތިފަދަ އަނިޔާވެރި މަންޒަރުތަކުން ފުރިފައި

    ReplyDelete
  2. ތިޔައީ ތެދެއް. މިކަންތައް މި ދަނީ ހަމަ މިދުވަސްވަރުގައިވެސް ހިނގަމުން. އަދިވެސް ހިނގާނެ. މި ކިޔަވާ ދިނުންތަކުގެ އަސަރު ދުނިޔެއަކުން ފިލައިގެންނެއް ނުދާނެ. މިކަމާ މެދު ކުރެވޭނެ ކަމެއްވެސް ނެތް. އެހެނީ މި ޖާހިލުން ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގިނަވެ ފެތުރެމުން.

    ReplyDelete